Solární elektrárny


Od roku 2009 se naše stavební firma věnuje také výstavbě solárních elektráren. Je pověřenou a ověřenou montážní společností pro celohliníkové konstrukce pro solární elektrárny ve volném terénu firmy ALUREX s.r.o.
Naše firma je schopna mimo samotnou montáž včetně zavrtání kotev zajistit také montáž panelů, stavební práce spojené s dalším technickým zařízením elektrárny, výstavbu plotu, vytvoření přístupové cesty, zpevnění chodníků v rámci areálu, parkovací místa případně stanoviště pro hasičský vůz.
V uplynulé době jsme realizovali řadu zakázek. K našim zákazníkům patří i firma Strabag a.s. Reference na naše realizované zakázky naleznete níže:

Střešní instalace FVE

Střešní instalace FVE o výkonech 5-30kWp pro firmu EcoSun Services s.r.o.

FVE Opatovice

Fotovoltaická elektrárna postavená v těsné blízkosti průmyslového závodu na silně zvlněném terénu.

FVE Mochovce

Fotovoltaická elektrárna pro koncového zákazníka na Slovensku. FVE je umístěna na jinak nevyužitelném pozemku v blízkosti jaderné elektrárny.

FVE Lučenec - Hladký Majer

Fotovoltaická elektrárna umístěná mezi ochrannými pásmy vysokého napětí na nevyužívaném polním pozemku.

FVE Vnorovy

Fotovoltaická elektrárna postavená v rámci areálu bývalého zemědělského družstva na podmáčených pozemcích.