Zpět na solární elektrárny

FVE Vnorovy

Fotovoltaická elektrárna postavená v rámci areálu bývalého zemědělského družstva na podmáčených pozemcích.