Průmyslové stavby


Firma má zkušenosti s výstavbou průmyslových staveb. Zde přidáváme ukázky realizací:

Výrobní hala - Hnojník

Novostavba výrobní haly určená pro potravinářský průmysl. Na stěnové nosné konstrukci jsou osazené železné příhradové nosníky se sendvičovými panely.

Hrubá stavba Bowlingového centra - Třinec

Novostavba vznikla na místě rozbitých skleníků. Opět je použita stěnová nosná konstrukce s dřevěnými příhradovými nosníky a natavenými modifikovanými pásy.