Zpět na průmyslové stavby

Hrubá stavba Bowlingového centra - Třinec

Novostavba vznikla na místě rozbitých skleníků. Opět je použita stěnová nosná konstrukce s dřevěnými příhradovými nosníky a natavenými modifikovanými pásy.